A kutatók mindennapjai – Nézd vissza a Tudományos Csopa Cafe beszélgetéseit!

TCSC15-16.png

Az eddigi előadók, legközelebb február 9-én kávéznak újra a kutatók a Csodák Palotájában.

Novemberben indult útjára a Tudományos Csopa Cafe a Csodák Palotájában, az eddigi beszélgetések és előadások visszanézhetők a világhálón:

Dr. Paszternák András, a Csodák Palotája tudománykommunikációs koordinátora minden hónap második keddjén értekezik munkájukról és a tudományágukban elért eredményeikről egy-egy kutatóval. A beszélgetéseket ismeretterjesztő előadás követi.

A felvételeket a Galileo Webcat csapata készítette.

ELTE “Alkímia ma” előadássorozat: Megújuló energiaforrások – valós lehetőségek, tévedések és átverések

www.galileowebcast.huGW-logo

Következő élő közvetítésünk szeptember 17-én, csütörtökön 17 órától:

Turányi Tamás (ELTE Kémiai Intézet): Megújuló energiaforrások – valós lehetőségek, tévedések és átverések
(ELTE “Alkímia ma” előadássorozat)

cimer-logoA fűtési, a világítási és a közlekedési eszközök használata sok energiát igényel. Több olyan módszer elérhető, amelyekkel ezeknek az eszközöknek az energiafogyasztása jelentősen csökkenthető. Ez azzal is jár, hogy a földgáz, a benzin és a dízelolaj felhasználása helyett előtérbe kerül az elektromos áramot fogyasztó eszközök használata. Elektromos áramot gazdaságosan elő lehet állítani megújuló energiaforrások felhasználásával, de megoldandó feladat a nagy mennyiségű áram esetleg több héten át tartó tárolása. Az előadás bemutatja, hogy az energiatermelés egy-egy módjának erőltetése sok kárral járhat, de többfajta energiaforrás együttes felhasználása esetén az egyes energiatermelési módok előnyös jellemzői kiegészítik egymást.

Az előadás helyszíne: az ELTE TTK lágymányosi északi tömbjében (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), az Eötvös teremben (földszint 0.83 terem). A teremhez további bejárati lehetőség: az 1. emelet 1.67-es vagy 1.68-as ajtón.

Az előadássorozat honlapja: http://www.chem.elte.hu/pr/alkimia_ma.html

Dávid Gyula: A fekete fény – ELTE “Atomoktól a csillagokig” előadássorozat

GW-logo www.galleowebcast.hu

Következő élő közvetítésünk szeptember 10-én, csütörtökön 17 órától:

Dávid Gyula (ELTE TTK, Atomfizikai Tanszék): A fekete fény
(ELTE “Atomoktól a csillagokig” előadássorozat)

Amikor a huszadik század hajnalán a fizikusok a termodinamika törvényeit a nemrég megismert első, nem atomos struktúrájú anyagra, az elektromágneses mezőre próbálták alkalmazni, nem várt fejlemény következett be: abszurd eredményekhez, matematikai ellentmondásokhoz jutottak, és a klasszikus fizika méltóságteljes épülete látványosan összeomlott. A kibontakozó új fizika, a kvantumelmélet első eredménye épp a szilárd testek által kibocsátott hőmérsékleti sugárzás, “a fekete fény” tulajdonságainak sikeres leírása volt – bár a matematikai formulák mögött megbúvó új és meghökkentő elképzelések ellen éppen maga az elmélet megalkotója, Max Planck tiltakozott a leghangosabban. A “fekete fény” később is fontos szerepet játszott a fizika történetében: Einstein e jelenség elméleti levezetésével bizonyította be az atomi rezgő rendszerek és a kvantált sugárzási tér közti kölcsönhatás realitását és alapvető voltát.

cimer-logoHawking 1975-ben arra a meglepő következtetésre jutott, hogy a fekete lyukak – amelyek definíció szerint mindent elnyelnek, és semmit sem sugároznak ki – e tilalom ellenére maguk is feketetest-sugárzást bocsátanak ki. Az Univerzum történetét és fejlődését egységes tudományos keretbe foglaló Nagy Bumm-kozmológia egyik első kísérleti bizonyítéka pedig az égbolt minden irányából érkező mikrohullámú háttérsugárzás volt, amelynek felfedezéséért 1978-ban, műholdról történt pontos megméréséért 2006-ban adtak fizikai Nobel-díjat (a jelenséget évtizedekkel korábban megjósló elméleti fizikusok nem kaptak hasonló elismerést). A bolygónk jövőjében kritikus szerepet játszó üvegházhatás leírásához is a Nap és a Föld hősugárzásának és ezek egyensúlyának pontos elemzésére van szükségünk. 2015-ben, a Fény Nemzetközi Évében emlékezzünk meg tehát a fekete fényről, amely a fizika és a csillagászat számos területén felbukkan, és fontos szerepet játszott a tudomány történetében is.

Bevezetőt mond: Jánosi Imre, az ELTE TTK dékánhelyettese, Groma István, az ELTE TTK Fizikai Intézetének igazgatója és Kroó Norbert akadémikus.

Az előadás helyszíne: az ELTE TTK lágymányosi északi tömbjében (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), az Eötvös teremben (földszint 0.83 terem). A teremhez további bejárati lehetőség: az 1. emelet 1.67-es vagy 1.68-as ajtón.

Az előadássorozat honlapja: http://atomcsill.elte.hu/
Az élő közvetítés linkje: http://www.galleowebcast.hu
Galileo Webcast a Facebookon: https://www.facebook.com/pages/Galileo-Webcast/109432005840823?fref=ts

A Fizika Mindenkié központi rendezvényének élő közvetítése szombaton

fizikamindenkie_elteÉlő közvetítés április 18-án, szombaton 11 órától:

www.galileowebcast.hu

A Fizika Mindenkié 2015
Előadások a Fény Nemzetközi Éve alkalmából
ELTE Lágymányosi Campus

A tervezett program:

11:00 – Ünnepélyes megnyitó
11:45 – Dr. Kiss László (MTA CSFK): Űrcsillagászat
12:15 – Dr. Kellermayer Miklós (SOTE): Modern fénymikroszkópia
12:45 – Dávid Gyula (ELTE): A fekete fény

13.45-17:30 – Fény a Sötétben – szemkápráztató optika kísérletek és előadások

“A természettudományok és modern technikai alkalmazásaik egyre nagyobb teret hódítanak mindennapi életünkben. Ugyanakkor mindannyian szomorúan tapasztaljuk, hogy a diákok körében rohamosan csökken a természettudományok, köztük a fizika iránti érdeklődés. Nekünk, fizikusoknak és fizikatanároknak, a fizikával hivatásszerűen foglalkozóknak mindenképpen feladatunk, sőt kötelességünk, hogy ezt a tendenciát megváltoztassuk. Ebben várjuk a fizikát szeretők, a fizika iránt érdeklődők segítségét.

Szeretnénk megmutatni mindenki számára, hogy a fizika sokszínű, érdekes, a világról fontos és alapvető információkat nyújtó, ugyanakkor mindennapi életünket is befolyásoló, kézzelfogható és nélkülözhetetlen tudomány. Alkalmazásai megjelennek más tudományágakban és a technika számos területén, a mobiltelefontól és a GPS-től kezdve az orvosi vizsgálati módszerekig (PET, MRI stb). Jövőnk fontos kérdéseiben (pl. az atomenergia alkalmazása vagy a klímaváltozással kapcsolatos problémák ügyében) sem dönthetünk felelősen, ha a felmerülő kérdések fizikai hátterét nem ismerjük.

Célunk, hogy minél többen közel kerüljenek a fizikához, megismerjék kérdéseit, válaszait, problémáit és alkalmazásait. Ezért jó szolgálatot tenne az ügynek, ha sikerülne egy napra a fizikára irányítanunk az ország figyelmét.”

További információk:
http://afizikamindenkie.elte.hu
http://afizikamindenkie.kfki.hu