KUTNET2014: Szomszédaink voltak… – Dékány Szilveszter

kp14Szomszédaink voltak…

Online kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár válogatott dokumentumaiból a magyarországi holokauszt 70. évfordulójára

Látogatóink a Magyar Nemzeti Levéltárban és tagintézményeiben fellelhető, a holokausztra, illetve az egész vészkorszakra vonatkozó dokumentumokból láthatnak hét témakörbe rendezett online kiállítást.

Kiállításunk a Magyar Országos Levéltár minden korábbi tárlatához képest két újdonsággal is szolgál. Az egyik maga a forma, vagyis hogy online módon, tértől és időtől független formában, a hazai és nemzetközi közvélemény számára is hozzáférhető módon tesszük közzé a levéltárakban található iratanyagból reprezentatívnak mondható válogatásunkat. A másik pedig, hogy a téma vonatkozásában – a közgyűjtemények körében egyedülálló módon – országos perspektívát nyújtva, az intézményrendszer valamennyi tagintézményének és nagy tapasztalattal rendelkező levéltáros munkatársainak aktív közreműködésével gyűjtöttük össze, válogattuk ki és láttuk el háttér információkkal a bemutatott dokumentumokat.

Célunk nem csupán az volt, hogy néhány releváns dokumentumot közzé tegyünk a holokauszt emlékév alkalmából. Olyan tematikát igyekeztünk összeállítani, amely a magyar zsidóság helyi társadalmakba való beágyazottságából kiindulva mutatja be az 1930-as évek végének zsidóellenes törvénykezését, annak a mindennapi életre gyakorolt hatásait, majd a tragikus 1944-es esztendőt. Mindezek mellett a virtuális gyűjtemény érinteni kívánta a nyilas terror hónapjait éppúgy, mint végül a túlélők hazatérésének korántsem könnyű történetét is.

Fel kell ismernünk – s ezt a közzétett dokumentumok is csak megerősítik -, hogy a tragikus eseménysorozat hátterében sajnos sokan a saját maguk anyagi gyarapodására láttak lehetőséget, félredobva minden írott és íratlan erkölcsi törvényt vagy szokást a 30-as évek végétől kezdődően egészen a háború végéig. A rosszindulat és gyűlölet mellett azonban látni és láttatni kell a pozitív, s ilyen értelemben a jövő számára példát mutató, a személyes kockázatvállalásra is képes humanizmus cselekedeteit, az áldozatok melletti kiállás példáit is.

Facebook oldalunkon minden nap bemutatunk egy tételt a kiállítás anyagából.

Facebook-oldal szerkesztője Dékány Szilveszter

Szerkesztő végzettsége: történész, levéltáros, multimédia-fejlesztő 

Facebook-oldal elérése: https://www.facebook.com/szomszedainkvoltak

Hírdetés

KUTNET2014: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára – Dékány Szilveszter

kb13Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

A Magyar Nemzeti Levéltár – mint az ország demokratikus intézményrendszerének része, legrégibb közgyűjteménye és a nemzeti kulturális örökség őrzője – a XXI. század modern közlevéltára kíván lenni.

Célul tűzzük ki, hogy gyűjteményünk képes legyen megjeleníteni és dokumentálni a nemzet írott örökségét, és levéltári anyagunkon keresztül alakítói legyünk a nemzet, a kisebb és nagyobb helyi közösségek, valamint nem utolsósorban az egyes emberek azonosságtudatának. Segítenünk kell a demokrácia fenntartását, az állam működésének átláthatóságát. Igazodási pontként kell megjelennünk az állampolgárok számára a társadalomban betöltött szerepüket illetően, és segítenünk kell megértetni, hogy miként fejlődött-formálódott településük, környezetük és közösségük.

A levéltári anyag megismerésének biztosításán túl a külföldi és a hazai érdeklődik lehető legszélesebb köre számára a levéltáros kutatómunkát is végez, egy-egy terület szakavatott ismerője. Facebook oldalunkon ezen kutatások legfrissebb eredményeit is rendszeresen közzétesszük.

Weboldal szerkesztője Dékány Szilveszter

Szerkesztő végzettsége: történész-levéltáros, multimédia-fejlesztő 

Weblap elérése: https://www.facebook.com/MagyarOrszagosLeveltar