KUTNET2014: Szomszédaink voltak… – Dékány Szilveszter

kp14Szomszédaink voltak…

Online kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár válogatott dokumentumaiból a magyarországi holokauszt 70. évfordulójára

Látogatóink a Magyar Nemzeti Levéltárban és tagintézményeiben fellelhető, a holokausztra, illetve az egész vészkorszakra vonatkozó dokumentumokból láthatnak hét témakörbe rendezett online kiállítást.

Kiállításunk a Magyar Országos Levéltár minden korábbi tárlatához képest két újdonsággal is szolgál. Az egyik maga a forma, vagyis hogy online módon, tértől és időtől független formában, a hazai és nemzetközi közvélemény számára is hozzáférhető módon tesszük közzé a levéltárakban található iratanyagból reprezentatívnak mondható válogatásunkat. A másik pedig, hogy a téma vonatkozásában – a közgyűjtemények körében egyedülálló módon – országos perspektívát nyújtva, az intézményrendszer valamennyi tagintézményének és nagy tapasztalattal rendelkező levéltáros munkatársainak aktív közreműködésével gyűjtöttük össze, válogattuk ki és láttuk el háttér információkkal a bemutatott dokumentumokat.

Célunk nem csupán az volt, hogy néhány releváns dokumentumot közzé tegyünk a holokauszt emlékév alkalmából. Olyan tematikát igyekeztünk összeállítani, amely a magyar zsidóság helyi társadalmakba való beágyazottságából kiindulva mutatja be az 1930-as évek végének zsidóellenes törvénykezését, annak a mindennapi életre gyakorolt hatásait, majd a tragikus 1944-es esztendőt. Mindezek mellett a virtuális gyűjtemény érinteni kívánta a nyilas terror hónapjait éppúgy, mint végül a túlélők hazatérésének korántsem könnyű történetét is.

Fel kell ismernünk – s ezt a közzétett dokumentumok is csak megerősítik -, hogy a tragikus eseménysorozat hátterében sajnos sokan a saját maguk anyagi gyarapodására láttak lehetőséget, félredobva minden írott és íratlan erkölcsi törvényt vagy szokást a 30-as évek végétől kezdődően egészen a háború végéig. A rosszindulat és gyűlölet mellett azonban látni és láttatni kell a pozitív, s ilyen értelemben a jövő számára példát mutató, a személyes kockázatvállalásra is képes humanizmus cselekedeteit, az áldozatok melletti kiállás példáit is.

Facebook oldalunkon minden nap bemutatunk egy tételt a kiállítás anyagából.

Facebook-oldal szerkesztője Dékány Szilveszter

Szerkesztő végzettsége: történész, levéltáros, multimédia-fejlesztő 

Facebook-oldal elérése: https://www.facebook.com/szomszedainkvoltak

KUTNET2014: ArchívNet – Dékány Szilveszter

kb12ArchívNet

A Magyar Országos Levéltár 2001-ben indította útjára a 20. század történelmével foglalkozó elektronikus forrásközlő és levéltári kutatások eredményeit bemutató folyóiratát. Az ArchivNet eleinte döntően 1945–1989 közötti iratokat tett közzé, de a szerkesztőség nem zárkózott el más érdekes 20. századi forrás közlésétől sem. A Magyar Országos Levéltárban őrzött iratanyag összetétele és a megnövekedett érdeklődés a magyar történelem korábbi korszakai iránt azonban arra indította a szerkesztőséget, hogy a 19. század közepétől is megjelentessen eddig ismeretlen forrásokat.

Újdonságok, korábban ismeretlen dokumentumok és kutatói eredmények közreadása nemcsak a történészek munkáját segítheti, hanem a szakmán kívüli érdeklődők figyelmére is méltán tarthat számot. Az ArchívNet alapításának elsődlegesen az volt a célja, hogy a szerkesztők és szerzők felhívják a figyelmet az elmúlt korszak érdekességeire, kiapadhatatlan forrásbázisára

A 2009-ben megújult portál évi hat számot jelentet meg, számonként 5-6 cikkel. Az olvasó a forrás témájának megfelelő tematikus rovatokba gyűjtve találja meg a publikációkat. Az egyes cikkek kulcsszavakkal való ellátottsága biztosítja a hasonló témájú publikációk ajánlását, ezzel blogszerűvé téve az oldalt. A bemutatott források túlnyomórészt, de nem kizárólag a Magyar Nemzeti Levéltár állományában vannak, szerzőink levéltárosok, történészek, tudományos kutatók.

Weboldal szerkesztője Dékány Szilveszter

Szerkesztő végzettsége: történész-levéltáros, multimédia-fejlesztő 

Weblap elérése: http://www.archivnet.hu/ 
 

 

KUTNET2014: Hadtörténelmi Délutánok – Dr. Számvéber Norbert

kb11Hadtörténelmi Délutánok

A “Hadtörténelmi Délutánok” első rendezvényére 2003 decemberében került sor a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Az azóta általában havi rendszerességgel megtartott szakmai-népszerűsítő előadás-sorozat a hadtörténelem iránt érdeklődők széles táborát kívánja megszólítani, nem csak szakembereket. Az egyes rendezvények vitaindító előadásból és véleménycserére, vitára is lehetőséget adó „fórumból” állnak. A “Hadtörténelmi Délutánok” facebook-oldal legfőbb célja az előadás-sorozathoz hasonlóan a magyar és egyetemes hadtörténelem legújabb kutatási eredményeinek és legfrissebb hazai és nemzetközi kiadványainak megismertetése a szélesebb közvéleménnyel.

Facebook-oldal szerkesztője: Dr. Számvéber Norbert

Szerkesztő végzettsége: Dr. Számvéber Norbert sz. őrnagy, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár levéltárvezetője vagyok. 1975-ben születtem Budapesten. 1999-ben végeztem az ELTE BTK-n történelem szakos előadóként. 2003-ban védtem meg PhD értekezésemet az akkori Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen hadtörténelemből.

Weblap elérése: https://www.facebook.com/hadtortenelmidelutanok

KUTNET2014: Fúzió – a jövő energiája – Magyar Euratom Fúziós Szövetség (Szabolics Tamás)

kn10Fúzió – a jövő energiája

Weblapunk a Magyar Euratom Fúziós Szövetség honlapja amely az európai fúziós kutatások magyar koordinátoraként vesz részt a jövő energiaforrásának kifejlesztésében. Weblapunk célja, hogy legyen egy magyar nyelvű forrás azoknak akik a fúzió alapjairól, történetéről és a magyarok munkájáról szeretne többet megtudni. Egy mondattal célunk a magfúziós kutatások népszerűsítése Magyarországon.

Weblap készítőjének neve: Szabolics Tamás

Szerkesztő végzettsége: Diplomámat Mérnök Informatikusként szereztem meg, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban 4 éve dolgozom szoftver fejlesztő mérnökként és több mint 1 éve vagyok a magfuzio.hu adminisztrátora.

Weblap elérése: http://magfuzio.hu/

KUTNET2014: KísérletiMűtő.hu – Konemara Consulting – Pál Norman, Kovács Tibor, Szijártó Attila

kn9KísérletiMűtő.hu

Mi, a Kísérleti Műtő tagjai, hiszünk abban, hogy a sebészet magas szintű műveléséhez a kimagasló gyakorlati felkészültségen és tapasztalaton kívül elengedhetetlen a sebészeti kórállapotok pontos, mélyreható ismerete. Ezért Laborunk különös hangsúlyt fektet a sebészeti megbetegedések mögött álló fiziológiai és kórélettani folyamatok megismerésére. Ennek érdekében a napi sebészeti gyakorlatban előforduló helyzetek hiteles állatkísérletes modellezését végezzük. Ezen kísérletes metódusok és azok eredményei segítenek, hogy olyan eljárásokat fejlesszünk ki, melyek a klinikai gyakorlatban napi szinten alkalmazhatók a műtőasztal és a betegágy mellett.

Weblap készítőjének neve: Konemara Consulting – Pál Norman, Kovács Tibor, Szijártó Attila

Szerkesztő végzettsége:

  • Konemara Consulting: honlap felépítés, programozás, design, kivitelezés. Honlapkészítésre specializálódott fejlesztői cég
  • Pál Norman: programozó, honlaptervező
  • Kovács Tibor: a honlap adminisztrátora, honlap karbantartó, “manager”. Legmagasabb befejezett végzettség: érettségi; jelenleg hatodéves orvostanhallgató.
  • Dr. Szijártó Attila Ph.D: ötletterv, prioritások, felelős vezető.
    Sebész szakorvos, egyetemi docens (Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikája); Megbízott Vezető (Kísérletes Sebészeti Részleg – Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikája)

Weblap elérése: http://www.kiserletimuto.hu/